Voor optredens in de verzorgings sector zoals bejaarden tehuizen , senioren , buurthuizen ,zieken ,gehandicapten bijzondere festiviteiten met ouderen zoals een boot tocht of een open dag en of een rommelmarkt in huis.Ook ervaring met spelen bij kleinschalig wonen
2008 - 2016
Vaste onkosten
vergoeding € 30

ongeacht tijdduur

Utrecht en
Rotterdam
Hoofddorp Aalsmeer
Uithoorn € 40

Ook zon en
feestdagen

Voortaan ook zangboekjes